Iemand is overleden - wat nu?

Op het moment dat iemand komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Naast de uitvaart zal er ook aandacht besteed moeten worden aan administratieve en financiële zaken. En dat juist in een periode dat u juist daar niet mee bezig wil zijn. Het verwerken van het verlies en rouw om het gemis staat in deze periode centraal. Sommige mensen vinden het juist prettig om ook dan de administratieve zaken op te pakken als onderdeel van de verwerking van het verlies. Maar het kan ook voorkomen dat u dat wil uitbesteden of hier hulp bij nodig heeft. Vitaelis kan u helpen met het regelen van deze zaken. Of neemt het geheel van u over. Die keuze is aan u.

Wat kan Vitaelis voor mij doen?

Wat ik voor u doe, bepaalt u helemaal zelf. Ook als er eerder contact is geweest en afspraken zijn gemaakt over de afwikkeling, maar u op het moment zelf besluit om af te wijken van de gemaakte afspraken. U kunt Vitaelis inschakelen voor onder andere:

  • het afwikkelen van alle administratieve zaken rondom het overlijden;
  • het opzeggen en/of wijzigen van abonnementen;
  • het in kaart brengen van de financiële situatie voor de nabestaanden;
  • het helpen met het afwikkelen van financiële zaken, zoals (levens)verzekeringen, hypotheken, bankzaken enz.;
  • het opstellen van een nieuw budgetoverzicht
  • het regelen van alle zaken die u graag wil uitbesteden of waar u hulp bij nodig heeft.

Tijdens het eerste gesprek maken we afspraken over wie wat gaat doen. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent. Tijdens de afwikkeling van zaken houden we contact over de voortgang en sta ik altijd klaar voor u als er vragen zijn.

Nieuw overzicht van inkomsten en uitgaven

Na het overlijden van iemand, veranderen de inkomsten en uitgaven van de achterblijvende partner. Voor veel partners betekent dit onzekerheid, omdat met niet precies weet hoe de nieuwe financiële situatie is. Vitaelis helpt u met het opmaken van een nieuw budgetoverzicht. Met dit overzicht weet u exact welke inkomsten en uitgaven u elke maand heeft. En dit overzicht zorgt voor rust.

Moet er vooraf al contact geweest zijn met Vitaelis?

Nee, dat hoeft niet! Ook als er nog geen contact is geweest, kan ik u helpen met de afwikkeling van administratieve en financiële zaken. Uiteraard is het wel gemakkelijker en sneller als er al contact is geweest en er een Levensregister© is aangelegd. Aarzel echter niet om contact  op te nemen als dat niet het geval is. Samen zorgen we ervoor dat alles afgewikkeld wordt.

Executeur testamentair

Een executeur testamentair is iemand die in het testament is aangewezen om de nalatenschap van de overledene af te handelen. Er zijn drie vormen van executeur, te weten:

  • begrafenis-executeur: deze persoon regelt alles rondom de uitvaart van de overledene. Dat is ook de enige taak van deze executeur. Er zijn dus geen bevoegdheden afgegeven om andere administratieve of financiële zaken af te handelen
  • beheers-executeur: deze persoon regelt zaken rondom de financiën. Hij of zij beschrijft de bezittingen en schulden, zorgt ervoor dat de abonnementen opgezegd worden en is verantwoordelijk voor de betaling van eventuele schulden en legaten. Deze executeur is dus verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap.
  • afwikkelingsbewindvoerder: deze persoon heeft, naast de taken van de beheers-executeur, ook de bevoegdheid om de nalatenschap af te handelen zonder tussenkomst en/of goedkeuring van de nabestaanden. Hij of zij is dus zelfstandig bevoegd. Dit kan van pas komen indien verwacht wordt dat er meningsverschillen gaan ontstaan over de nalatenschap bij de nabestaanden. De afwikkelingsbewindvoerder mag in dat geval zelf knopen doorhakken.

 

Wilt u graag de regie van uw nalatenschap in eigen handen houden, ook na uw overlijden? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we welke mogelijkheden er zijn.